Vejen til Matematik C

Vejen til Matematik C

Vejen til Matematik C er det første bind i vores lærebogssystem i matematik til gymnasiet. Stil og layout er som i vores tidligere bøger til naturfaget, men indholdet er naturligvis tilpasset de nye krav. Der er ikke skriftlig eksamen i matematik på C-niveau og øvelser og træningsopgaver er derfor tilpasset de nye vilkår.

Der er lagt stor vægt på, at matematikken ikke står alene, men ses i sammenhæng med anvendelser i andre fag. Afsnittene om sammenhænge og statistik er således trukket ret langt frem, fordi man her finder stof, der kan anvendes i andre fag. I øvrigt kan de fleste kapitler udmærket læses i en anden rækkefølge end den, vi har valgt.

Der er også lagt vægt på at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med stoffet. Bl.a. i form af særlige sider med "aktiviteter" og "arbejdsark", hvor eleverne arbejder, og læreren er konsulent. Desuden indeholder bøgerne et antal forslag til temaopgaver. Der er mange gennemregnede eksempler og et stort antal træningsopgaver af varierende sværhedsgrad.

PDF FileHer har du mulighed for at downloade en række smagsprøver, de er alle i adobe pdf format:

Side 52-53:Teori for lineær sammenhæng
Side 137-138:Det gyldne snit (aktivitet)

Side 296-307:Tillæg om vilkårlige trekanter

Indholdsfortegnelse:

 1. Sammenhænge
  1. Lineær sammenhæng
  2. Eksponentiel sammenhæng
  3. Potenssammenhæng
  4. Opgaver
 2. Tal og grundlæggende regneteknik
  1. Tal
  2. De fire regningsarter
  3. Negative tal
  4. Potenser og rødder
  5. Regningsarternes hierarki
  6. Vigtige regneregler
  7. Brøkregning
  8. Løsning af ligninger
  9. Problemløsning med ligninger
  10. Formler
  11. Ligninger og sammenhænge
  12. Opgaver
 3. Geometri
  1. Trekanter
  2. Ensvinklede trekanter
  3. Retvinklede trekanter
  4. Linjer i trekanter
  5. Geometrisk bevis
  6. Konstruktion med passer og linea
  7. Opgaver
 4. Procent- og rentesregning
  1. Lidt om procentregnng
  2. Indekstal
  3. Rentesregning
  4. Lån
  5. Opgaver
 5. Statistik
  1. Ikke grupperede observationer
  2. Grupperede observationer
  3. Normalfordeling
  4. Opgaver
 6. Mere om sammenhænge
  1. Beskrivelse af sammenhænge
  2. Teori for lineær sammenhæng
  3. Teori for eksponentiel sammenhæng
  4. Teori for potenssammenhæng
  5. Teori for proportionalitet
  6. Matematiske vækstmodeller
  7. Opgaver
 7. Trekantsberegninger
  1. Cosinus og sinus
  2. Beregninger i retvinklet trekant
  3. Vilkårlige trekanter
  4. Opgaver
 8. Facitliste og indeks
  1. Facitliste
  2. Indeks