Fysik

Vejen til Fysik C

Vejen til Fysik C er en lærebog til fysik på C-niveau og naturvidenskabeligt grundforløb. Den er et "tag selv bord", der giver mulighed for at tone faget efter studieretningerne.
Bogen indeholder bl.a.:

 1. Afsnit, der er velegnede som temaer i det naturvidenskabelige grundforløb og i almen studieforberedelse
 2. Kernestoffet
 3. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 4. Særlige sider med "aktiviteter" og "formidlingsopgaver", hvor eleverne arbejder selvstændigt
 5. Træningsopgaver og øvelsesvejledninger

Klik her for mere information

Vejen til Fysik C: 192,- excl. moms.


Vejen til Fysik AB1

Vejen til Fysik AB1 er en fælles grundbog til fysik på B- og A-niveauerne i gymnasiet.
For at nå et B-niveau skal den suppleres med Vejen til Fysik B2
For at nå et A-niveau skal den suppleres med Vejen til Fysik A2
Bøgerne indeholder det hele:

 1. Kernestoffet
 2. Supplerende stof der åbner døre til andre fag
 3. Særlige sider med "laboratorieaktiviteter" hvor eleverne træner til den nye eksperimentelle eksamen
 4. Træningsopgaver og øvelsesvejledninger
 5. Anvendelse af dataopsamlingsprogrammer, grafregner, regneark og matematikprogram
 6. Afsnit, der er egnede til AT-forløb om f.eks. kommunikation, renæssance, tro og videnskab

Klik her for mere information

Vejen til Fysik AB1: 198,- excl. moms.


Vejen til Fysik B2

Vejen til Fysik B2 bygger oven på Vejen til Fysik AB1. Tilsammen dækker de to bøger gymnasiets B-niveau.
Bøgerne indeholder det hele:

 1. Kernestoffet
 2. Supplerende stof der åbner døre til andre fag
 3. Særlige sider med "laboratorieaktiviteter" hvor eleverne træner til den nye eksperimentelle eksamen
 4. Træningsopgaver og øvelsesvejledninger
 5. Anvendelse af dataopsamlingsprogrammer, grafregner, regneark og matematikprogram

Klik her for mere information

Vejen til Fysik B2: 188,- excl. moms.


Vejen til Fysik A2

Vejen til Fysik A2 bygger oven på Vejen til Fysik AB1. Tilsammen dækker de to bøger gymnasiets A-niveau.
Bøgerne indeholder det hele:

 1. Kernestoffet
 2. Supplerende stof der åbner døre til andre fag
 3. Særlige sider med "laboratorieaktiviteter" hvor eleverne træner til den nye eksperimentelle eksamen
 4. Særlige sider med "aktiviteter", hvor eleverne arbejder selvstændigt
 5. Træningsopgaver og øvelsesvejledninger
 6. Anvendelse af dataopsamlingsprogrammer, simulering, grafregner, regneark og matematikprogram

Klik her for mere information

Vejen til Fysik A2, 2. udgave: 268,- excl. moms. og forsendelse


Fysikken og den Industrielle Revolution

Fysikken og den Industrielle Revolution belyser samspillet mellem teknologi og videnskab i et historisk perpektiv.

Bogen, der tidligere har været udgivet af Forlaget HOW, har fokus på dampmaskinens og termodynamikkens udvikling.

Klik her for mere information

Fysikken og den Industrielle Revolution, bog: 138,- excl. moms.
Bilfysik Eksperimentelle projekter

Foreløbig er der udgivet tre hæfter på 16-24 sider. Det er hæfterne Bilfysik, Køleskabsfysik og Tsunamiens Fysik.

Programmet Science Workshop og grafregneren TI-83 anvendes til dataopsamling og databehandling.

Køleskabsfysik

Der gennemgås konkrete forsøg og lægges op til, at eleverne selv arbejder videre.Tsunamiens fysik

Med disse hæfter i hånden får eleverne det skub, der skal til, for at de kan gennemføre et godt eksperimentelt projekt eller en tredieårsopgave.


Bilfysik, hæfte: 42,- excl. moms.

Køleskabsfysik, hæfte: 42,- excl. moms.

Tsunamiens fysik, hæfte: 42,- excl. moms
Stive Legemers Bevægelse Bl.a. af hensyn til pensumkravene på HTX har vi suppleret fysiksystemet med et hæfte om ligevægt og rotation.

Hæftet indeholder foruden teorien en række træningsopgaver og eksperimenter. Det er velegnet i forbindelse med tredieårsopgaver og eksperimentielleprojekter.

Klik her for mere information

Stive Legemers Bevægelse: 78,- excl. moms.


Drivhuseffekt og klimaændringer Foranlediget af den megen debat om klimaproblemer, har vi fremstillet et hæfte, der gør rede for de videnskabelige resultater på området.

Hæftet indeholder foruden beskrivende afsnit en række illustrerende eksperimenter.

Det er velegnet i forbindelse med NVG og studieretningsopgaver.

Klik her for mere information

Drivhuseffekt og klimaændringer: 78,- excl. moms.


Elektricitet, magnetisme og atomknusere Hæftet indeholder bl. teori om elektriske og magnetiske felter, som tidligere var obligatorisk pensum i gymnasiet. Herunder grundige oplæg til eksperimentelt arbejde. Hæftet slutter med et kapitel om acceleratorer og elementarpartikelfysik.

Der er lagt vægt på muligheden for fagligt samarbejde mellem matematik og fysik. Hæftet er derfor velegnet i forbindelse med tværfaglige projekter og studieretningsopgaver.

Klik her for mere information

Elektricitet, magnetisme og atomknusere: 88,- excl. moms.


Vekselstrøm-fra energiforsyning til musikgengivelse Hæftet indeholder bl. teori om energiforsyning med trefaset vekselstrøm, og om serieforboindelser af resistorer, kapacitorer og induktorer. Bogen slutter med et kapitel om forstærkere, delefiltre og højttalere.Der er lagt vægt på muligheden for fagligt samarbejde mellem fagene fysik og matematik.

Der er lagt vægt på muligheden for fagligt samarbejde mellem matematik og fysik. Bl.a. med afsnit om anvendelse af trigonometriske funktioner og vektorregning. Hæftet er derfor velegnet i forbindelse med tværfaglige projekter og studieretningsopgaver.

Klik her for mere information

Vekselstrøm-fra energiforsyning til musikgengivelse: 88,- excl. moms.