Matematik

Vejen til Matematik AB1+C

Vejen til Matematik AB1+C er første bind i et lærebogssystem til C-, B- og A-niveauerne i matematik i gymnasiet efter 2017 reformen.
Bogen indeholder det hele:

 1. Fælles kernestof for C-, B- og A-niveuerne
 2. Hele kernetoffet for C-niveuet
 3. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 4. Anvendelse af moderne redskaber som regneark, geometriprogram, CAS-program
 5. Særlige sider med "aktiviteter" og "arbejdsark" hvor eleverne arbejder og læreren er konsulent
 6. Træningsopgaver

Vejen til Matematik AB1+C: 232,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik B2

Vejen til Matematik B2 er andet og sidste bind til matematik på B-niveau efter 2017 reformen.
Bogen indeholder det hele:

 1. Kernestoffet på B-niveau (sammen med Vejen til Matematik AB1+C)
 2. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 3. Anvendelse af moderne redskaber som regneark, geometriprogram, statistikprogram, CAS-program
 4. Særlige sider med "aktiviteter" og "arbejdsark" hvor eleverne arbejder selvstændigt med matematikken og dens anvendelser.
 5. Nyt i 3. udgave er fyldige afsnit om konfidensintervaller og hypotesetest.

Vejen til Matematik B2: 208,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik A2

Vejen til Matematik A2 er andet og sidste bind til matematik på A-niveau efter 2017 reformen.
Bogen indeholder:

 1. Kernestoffet på A-niveau (sammen med Vejen til Matematik AB1+C).
 2. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag.
 3. Anvendelse af moderner redskaber som regneark, CAS-program, statistikprogram og geometriprogram.
 4. Særlige sider med "aktiviteter" hvor eleverne arbejder med redskaber og anvendelse af matematik
 5. Nyt i 2. udgave er fyldige afsnit om hypotesetest og konfidensintervaller. Desuden afsnit om funktioner af to variable og vektorfunktioner samt et noget omskrevet kapitel om differentialligninger.

Vejen til Matematik A2: 268,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik AB uden hjælpemidler

Vejen til Matematik AB uden hjælpemidler er et supplement til lærebogssystemet, der sigter mod den skriftlige prøve uden hjælpemidler.
Bogen indeholder:

 1. Korte introduktioner til de enkelte emner
 2. Eksempler på anvendelse af teori
 3. Et stort antal træningsopgaver med voksende sværhedsgrad
 4. Facitlister

Vejen til Matematik AB uden hjælpemidler: 98,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Keglesnit med anvendelser

Keglesnit med anvendelser er et temahæfte, som indeholder supplerende stof til matematikundervisningen. Hæftet kan også anvendes som baggrundsmateriale til større opgaver. Hæftet indeholder:

 1. Introduktion af keglesnit og forskellige måder at definere dem på
 2. Udledning af ligninger i retvinklede og polære koordinater
 3. Egenskaber for reflektion af brændstråler
 4. Anvendelser i billygter, radiokæder, teleskoper, nyrestensknusere arkitektur og økonomi
 5. Anvendelse i forbindelse med satellitbaner og rumfart

Keglesnit med anvendelser: 88,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Komplekse tal-teori og anvendelse

Komplekse tal-teori og anvendelse er et temahæfte, der dels sigter mod komplekse tal som supplerende stof i matematikundervisningen, dels mod fagligt samarbejde mellem matematik og fysik. Hæftet indeholder:

 1. Teori om komplekse tal og funktioner
 2. Anvendelse af teori på vekselstrømskredsløb
 3. Et antal træningsopgaver med voksende sværhedsgrad

Komplekse tal-teori og anvendelse: 88,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Affine afbildninger og computerskærmen

Affine afbildninger og computerskærmen er et temahæfte, som indeholder supplerende stof til matematikundervisningen. Hæftet kan også anvendes som baggrundsmateriale til større opgaver. Hæftet indeholder:

 1. Teori om lineære vektorunktioner, matricer og determinanter
 2. Forskrifter for udvalgte affine afbildninger
 3. Affine afbildninger på computerskærmen
 4. Beregninger med tredimensionale transformatricer

Affine afbildninger og computerskærmen: 88,- excl. moms. og forsendelse.
mere information

Sfærisk geometri med anvendelser

Sfærisk geometri med anvendelser er et temahæfte, som indeholder supplerende stof til matematikundervisningen. Hæftet kan også anvendes som baggrundsmateriale til større opgaver. Hæftet indeholder:

 1. Geometri på en kugleflade
 2. Teori om beregning i sfæriske trekanter
 3. Anvendelser på jordkuglen
 4. Anvendelser på himmelkuglen
 5. Anvendelse i stereometri

Sfærisk geometri med anvendelser: 88,- excl. moms. og forsendelse.
mere information