Matematik

Vejen til Matematik AB1+C

Vejen til Matematik AB1+C er første bind i et lærebogssystem til C-, B- og A-niveauerne i matematik i gymnasiet efter 2017 reformen.
Bogen indeholder det hele:

 1. Fælles kernestof for C-, B- og A-niveuerne
 2. Hele kernetoffet for C-niveuet
 3. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 4. Anvendelse af moderne redskaber som regneark, geometriprogram, CAS-program
 5. Særlige sider med "aktiviteter" og "arbejdsark" hvor eleverne arbejder og læreren er konsulent
 6. Træningsopgaver

Vejen til Matematik AB1+C: 232,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik C

Vejen til Matematik C er en lærebog til matematik på C-niveau.
Bogen indeholder det hele:

 1. Kernestoffet
 2. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 3. Anvendelse af moderne redskaber som regneark, grafregner og geometriprogram
 4. Særlige sider med "aktiviteter" og "arbejdsark", hvor eleverne arbejder selvstændigt. Desuden et antal forslag til "temaopgaver".
 5. Træningsopgaver

Vejen til Matematik C: 204,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik AB1

Vejen til Matematik AB1 er første bind i et lærebogssystem til B- og A-niveauerne i matematik efter gl. ordning.
Bogen indeholder det hele:

 1. Fælles kernestof for B- og A-niveuerne
 2. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 3. Anvendelse af moderne redskaber som regneark, geometriprogram, CAS-grafregner, CAS-program
 4. Særlige sider med "aktiviteter" hvor eleverne arbejder med redskaber og anvendelse af matematik
 5. Træningsopgaver

Vejen til Matematik AB1: 218,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik B2

Vejen til Matematik B2 er andet og sidste bind til matematik på B-niveau.
Bogen indeholder det hele:

 1. Kernestoffet på B-niveau (sammen med Vejen til Matematik AB1)
 2. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag
 3. Anvendelse af moderne redskaber som regneark, geometriprogram, CAS-grafregner, CAS-program
 4. Særlige sider med "aktiviteter" og "arbejdsark" hvor eleverne arbejder selvstændigt med matematikken og dens anvendelser.
 5. Nyt i 2. udgave er et fyldigt afsnit om chi-i-anden test.

Vejen til Matematik B2: 184,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik A2

Vejen til Matematik A2 er andet og sidste bind til matematik på A-niveau.
Bogen indeholder:

 1. Kernestoffet på A-niveau (sammen med Vejen til Matematik AB1).
 2. Supplerende stof, der åbner døre til andre fag.
 3. Anvendelse af moderner redskaber som regneark, CAS-grafregnere og TI-Nspire.
 4. Særlige sider med "aktiviteter" hvor eleverne arbejder med redskaber og anvendelse af matematik
 5. Nyt i 2. udgave er et fyldigt afsnit om chi-i-anden test og et helt omskrevet kapitel om differentialligninger.

Vejen til Matematik A2: 248,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Vejen til Matematik AB uden hjælpemidler

Vejen til Matematik AB uden hjælpemidler er et supplement til lærebogssystemet, der sigter mod den skriftlige prøve uden hjælpemidler.
Bogen indeholder:

 1. Korte introduktioner til de enkelte emner
 2. Eksempler på anvendelse af teori
 3. Et stort antal træningsopgaver med voksende sværhedsgrad
 4. Facitlister

Vejen til Matematik AB uden hjælpemidler: 88,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Komplekse tal-teori og anvendelse

Komplekse tal-teori og anvendelse er et temahæfte, der dels sigter mod komplekse tal som supplerende stof i matematikundervisningen, dels mod fagligt samarbejde mellem matematik og fysik. Hæftet indeholder:

 1. Teori om komplekse tal og funktioner
 2. Anvendelse af teori på vekselstrømskredsløb
 3. Et antal træningsopgaver med voksende sværhedsgrad

Komplekse tal-teori og anvendelse: 78,- excl. moms. og forsendelse.
mere information


Affine afbildninger og computerskærmen

Affine afbildninger og computerskærmen er et temahæfte, som indeholder supplerende stof til matematikundervisningen. Hæftet kan også anvendes som baggrundsmateriale til større opgaver. Hæftet indeholder:

 1. Teori om lineære vektorunktioner, matricer og determinanter
 2. Forskrifter for udvalgte affine afbildninger
 3. Affine afbildninger på computerskærmen
 4. Beregninger med tredimensionale transformatricer

Affine afbildninger og computerskærmen: 78,- excl. moms. og forsendelse.
mere information

Sfærisk geometri med anvendelser

Sfærisk geometri med anvendelser er et temahæfte, som indeholder supplerende stof til matematikundervisningen. Hæftet kan også anvendes som baggrundsmateriale til større opgaver. Hæftet indeholder:

 1. Geometri på en kugleflade
 2. Teori om beregning i sfæriske trekanter
 3. Anvendelser på jordkuglen
 4. Anvendelser på himmelkuglen
 5. Anvendelse i stereometri

Sfærisk geometri med anvendelser: 78,- excl. moms. og forsendelse.
mere information